Ascending Bird

09/01/2011

قطعه ی Ascending Bird با زمزمه ی محزون بداهه نوازی کوارتت زهی Brooklyn Rider آغاز می شود. این بداهه (که نوازندگان باتوجه به برداشت خود از نشانه های شهرهای ویران جنگزده ی جنوب اجرا کرده اند)، به نوای گردش غبار در ویرانه های شهر حلبچه می پردازد. در این قطعه می توانیم اشاره هایی گذرا به موسیقی فولکلور شمال تا جنوب ایران را جستجو کنیم هرچند که تم قالب در این قطعه، کُردی ست و می دانیم که قطعات کردی غالباً تم حماسی و اندکی سیاسی دارند.

Ascending Bird، قطعه ی آغازین از آلبوم شهر خاموش است که کیهان کلهر با همکاری کوارتت زهی بروکلین رایدر در مدح  شجاعت مردمان خطه ی جنوب  و توصیف غم  ویرانه های ناشی از جنگ خلق کرده.

بداهه نوازی در موسیقی غرب تا حدودی فاقد معناست ولی در موسیقی ایرانی به نوبه ی خود، نوعی سبک محسوب می شود. کیهان کلهر توانسته به شیوه ی استادانه و با آشنا کردن گوش این چهار نفر به موسیقی ایران و چشم و قلب آن ها با مصایب ناشی از جنگ، یک بداهه نوازی فوق العاده خلق کند.

دانلود قطعه ی Ascending Bird

 

Ascending Bird (پرنده ی هبوطگر) : الهام گرفته از داستان افسانه‌ای پرنده‌ای که می‌خواست تا خورشید پرواز کند.

کوارتت زهی (String Quartet) : کوارتت زهی به گروهی از نوازندگان گویند که توسط چهار ساز به اجرا میپردازند و این سازهای معمولاً دو ویولون، یک ویولا و یک ویلنسل می باشد. معمولا ویلن اول ملودی بالا را اجرا میکند و ویلن دوم نت های پایین تر. همچنین این امکان وجود دارد که آهنگسازی برای چهار ساز زهی اما نه با ترکیب فوق مثلا سه ویولن و یک باس (و یا یک ویولا یا ویولنسل) قطعه بنویسد.

Brooklyn Rider : در بدو ورود به  وبسایت رسمی این گروه، قطعه ای نواخته می شود که معرف نحوه ی کار کوارتت های زهی است.

Advertisements