بی تربیت

25/12/2010

معمولاً با خوندن نوشته های پشت اتوبوس ها، لبخند می زدم به خاطر خلاقیتی که در خلق این کلمات و عبارات به کار رفته. ولی با دیدن این عبارت، قهقه می زدم.

توی ترمینال منتظر بودم اتوبوس حرکت کنه و برگردم اهواز. حواسم به این نوشته پرت شد. ازش عکس گرفتم. راننده دید. چنان داد و بیداد راه انداخت که انگار از  …  چی عکس گرفتم(ببخشید ها البته!) . من هم مدام بهش می گفتم» آقا جون! من فقط از پشت اتوبوست عکس گرفتم…!» این رو که می گفتم، بیشتر خنده م می گرفت. راننده هم بیشتر عصبانی می شد و …(یه حرف بد!)!

یکی از مسافرها هم برای اینکه آش رو بیشتر شور کنه،گفت : «کلاً ما ایرانی های موبایل به دست…!!(یه حرف خیلی بد!)

راهنمایی : برای حدس زدن حرفهای داخل نقطه چین ها، شاید گوش دادن آهنگ «بی تربیت» از گروه «کیوسک»، بتونه کمک کنه!! از اینجا دانلود کنید

Advertisements