-از یک ماه آخر پایان نامه یه جورایی خیلی زجرآوره. هر کسی تو رو می بینه، از روی دلسوزی و همدردی سراغ کار رو می گیره. کسی رو که پایان نامه داره، باید مثل مرغ کُرچ* بذارید به حال خودش!

دوستان از اصفهان خبر می دن که تا مچ پا توی برف هستن. ما هم می گیم که فقط نم نم بارونش به جنوب می رسه.

-داشتم کتاب «باجه عوارض شهر خیالی*» رو می خونم و به این فکر می کردم چه خوبه که برای نسل ما هم کتاب های با نثر ساده وجود داره. پشت کتاب رو نگاه کردم و دیدم نوشته مخصوص گروه های سنی د( دوره ی راهنمایی) و ه (سال های دبیرستان) !

دوستان از تهران خبر میدن که تا ساق پا توی برف هستن. ما هم می گیم که فقط مه و سرمای استخوان سوزش به جنوب می رسه.

 

 

*مرغ کُرچ : مرغی که یک مدت رو در قرنطینه می گذرونه تا تخم بذاره. توی اون مدت اصلا نباید بهش نزدیک شد. بدجوری واکنش نشون می ده!

*باجه عوارض شهر خیالی : نورتون جاستر – نشر چشمه – یه کمی گران !

Advertisements